Întrebări frecvente

ECOBIK® se poate aplica pe orice cazan sau cuptor?

Da, dar rezultatele cele mai interesante se obțin acolo unde beneficiarii aplicațiilor au probleme reale privind:

  • Consum excedentar de căldura (combustibil) – se compară cu consumurile indicate de către producator în cartea instalației de ardere.
  • Se formează depuneri pe suprafețele metalice de schimb de caldură, în special în zone unde accesul cu mijloace clasice de curățare este dificil sau chiar imposibil
  • Sunt măsurate emisii de poluanți (CO, SOx, NOx, PM) peste limitele în vigoare
  • Apar probleme privind coroziunea acidă a suprafețelor metalice de schimb de căldură

Cât costă ECOBIK®?

În sensul clasic, de achiziție a unor echipamente și/sau consumabile, ECOBIK® este gratis, adică se propune plata unui rezultat garantat, rezultat care induce reduceri de costuri importante pentru beneficiar, iar prețul cerut este plătit doar dacă și numai dacă minimul garantat al efectelor este îndeplinit, iar plata se poate pretinde doar după ce efectele economice au fost deja marcate de către beneficiar.

Prețul prestației ECOBIK® este proporțional cu efectele economice obținute?

Nu este proporțional. Este calculat ca procent din economiile realizate din reducerea consumului de combustibil și de certificate de emisii, la valoarea minimului garantat. Ceea ce se realizează în plus, peste nivelele garantate se constituie ca beneficiu suplimentar pentru Beneficiarul aplicației. În plus, efectele benefice privind reducerea emisiilor poluante și diminuarea fenomenelor de coroziune sunt bonus pentru Beneficiar.

Cât costă măsurătorile de emisii efectuate de către Prestator?

Măsurătorile efectuate la Beneficiarii aplicării Procedeului ECOBIK® sunt gratuite. În același timp recomandăm Beneficiarilor care nu au în dotare analizoare de gaze arse să-și procure asemenea aparate, utilizarea acestora fiind foarte profitabilă pentru orice deținător de instalații de ardere industriale.