5 OPORTUNITĂȚI DE CREȘTERE A PROFITULUI

O SINGURĂ TEHNOLOGIE

GRATIS !

REDUCEREA CONSUMULUI SPECIFIC DE CĂLDURĂ (combustibili)
REDUCEREA EMISIEI DE GAZE CU EFECT DE SERĂ (GHG)
REDUCEREA EMISIEI DE POLUANȚI
DIMINUAREA PROCESELOR DE COROZIUNE
CREȘTEREA DISPONIBILITĂȚII DE SARCINĂ

FĂRĂ COSTURI DE CAPITAL!

CREEAZĂ CONDIȚIILE EXPLOATĂRII LA EFICIENȚĂ MAXIMĂ A INSTALAȚIILOR DE ARDERE

REALIZEAZĂ REDUCEREA IMPORTANTĂ A EMISIILOR POLUANTE ȘI A EMISIEI DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Aplicații strict specializate și personalizate

TEHNOLOGIE – 100% ROMÂNEASCĂ

 • 4 brevete de invenție acordate în România;
 • Brevete acordate în afara României: Brevet European, Brevet Eurasian (fosta URSS), SUA, China, Coreea, Canada
 • Marcă România din 1993
 • Marcă internațională din 2003
 • Aplicații în România, SUA, India, Germania, Bulgaria

Beneficiarul aplicării Procedeului ECOBIK® nu va avea costuri de capital

Rezultate garantate

Rezultatele garantate se vor constata după un prim interval de cel puțin 500 de ore funcționare și se vor regăsi în evoluția datelor de operare

REDUCEREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

SURSELE DE REDUCERE A CONSUMULUI DE COMBUSTIBILIMAXIMIZATE PRIN APLICAREA PROCEDEULUI ECOBIK®

Reducerea excesului de aer și a temperaturii de evacuare a gazelor arse

%

minim

%

maxim

Corecția arderii incomplete

%

minim

%

maxim

Reducerea pierderilor prin încalzirea apei din umiditatea aerului

%

minim

%

maxim

Eliminarea depunerilor de pe suprafețele de schimb de căldură

%

minim

%

maxim

Reducerea pierderilor de căldură prin reziduurile evacuate

%

minim

%

maxim

TOTAL REDUCERE CONSUM DE COMBUSTIBIL

%

minim

%

maxim

REDUCEREA GHG

EFECTELE UTILIZĂRII PROCEDEULUI ECOBIKLA ACHIZIȚIA CERTIFICATELOR DE EMISII CO2

(exemplificare pentru 10.000 tone de combustibil/an sursaregulament U.E. 601/2012) (preț certificatca exemplu de calcul – 40 EUR/t)

Combustibil Factor emisie Putere calorifică Fact. Emisie Cost certif. Efect ECOBIK® Economie
[tCO2/TJ] [TJ/Gg] [tCO2/tcombustibil] EUR [%] [EUR]
Gaz natural 56,1 48,0 1,17 468.000 4 18.720
Gaze reziduale 57,6 49,5 1,16 464.000 5 23.200
Comb. Petrolier 77,4 40,4 1,92 768.000 8 61.440
Gaz de cocs 44,4 38,7 1,15 460.000 9 41.400
Cărbune bituminos 94,6 25,8 3,67 1.468.000 10 146.800
Cărb. Subbituminos 96,1 18,9 5,08 2.032.000 10 203.200
Lignit 101,0 11,9 5,34 2.136.000 10 213.600
Cocs petrol 97,5 32,5 3,00 1.200.000 8 96.000

 

REDUCEREA EMISIEI DE POLUANȚI

 

Combustibil CO SO2 SO3 Nox COV PM
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
Gaz natural 15–40 20–60 >50
Gaze reziduale 20–75 40–60 80–95 20–60 50–95 >50
Comb. Petrolier 30–60 25–50 60–95 20–60 50–90 30–70
Gaz de cocs 25–50 20–40 40–80 20–40 30–70 >50
Cărbune bituminos 25–50 10–25 50–90 20–50 30–70 20–50
Cărb. Subbituminos 20–40 10–30 50–90 20–50 30-60 15–40
Lignit 20–40 25–40 40–75 15–30 40–60 15–30
Cocs petrol 20–40 25–40 60–85 20–40 50–70 30–50

Arderea combustibililor

COMBUSTIA CLASICĂ

Cinetic (motoare termice, turbine cu gaze)

 • Premixare a combustibilului cu comburantul
 • Viteze mari de reacție
 • Temperaturi ridicate
 • Reziduuri mai puține
 • Descompunere avansată a moleculelor, inclusiv poluanți
 • Molecule nearse sau parțial nearse din cauza timpului redus al ciclului motor și din cauza amestecului „bogat”

Difuzivă: (cazane, cuptoare)

 • Combustibilul și comburantul se întâlnesc în incinta de ardere în jeturi alăturate
 • Aerul de ardere și combustibilul se amestecă treptat, mai complet spre vârful flăcării
 • În zona de „plasmă” – temperaturi diferite ale moleculelor participante
 • Molecule cu energii de descompunere diferite
 • Timp petrecut în zona de temperatură înaltă prea scurt pentru moleculele complexe, ciclice și policiclice
 • Molecule nearse, sau parțial nearse – vor adera la suprafețele de schimb de căldură
 • Arderea este pur oxidativă, deficitul de electroni este compensat parțial cu electroni extrași din rețeaua cristalină a metalului schimbătoarelor de căldură

COMBUSTIA CLASICĂ ESTE PUR OXIDATIVĂ => DEFICIT DE ELECTRONI!

ARDEREA REDUCĂTOARE – ARDEREA CU ECOBIK®

COMBUSTIE REDUCĂTOARE CONTROLATĂ ÎN ATMOSFERA OXIDATIVĂ….

INIȚIALIZARE:

 • Începe la aprox. 400°C cu generarea continuă de ioni O2- => noi lanțuri de reacție => modificare a combustiei
 • Se formează promotori de reacție
 • Se generează ioni hidrură (H) și se activează alți ioni donori din „supa de ioni” din „plasma” => apar zone reducătoare tranzitorii (prin ciocniri trimoleculare, dar cel mai probabil la pereții schimbătoarelor de căldură)

COMBUSTIA:

 • Creștere însemnată a temperaturii în „plasmă” => se atinge nivelul de energie necesar ruperii legăturilor moleculelor complexe (în special ciclice și policiclice)
 • Crește viteza de formare și presiunea CO => este „expulzat” din jetul de combustibil și întâlnește O2 mai repede
 • CO transformat rapid în CO2, crește temperatura periferică a „plasmei”, (50 kcal/gCO) și se ating nivelele de temperatură necesare inițializării descompuneriii moleculelor complexe

REDUCEREA:

 • Donorii obținuti cu ECOBIK® vor reduce, pas cu pas, prin ciocniri eficace, starea de oxidare a „nucleelor” moleculelor de poluanți.
 • Sulful este redus la sulf elementar
 • Zonele metalice afectate de coroziune își refac echilibrul electronic al rețelei cristaline a metalului

   ECOBIK® CREEAZĂ UN SURPLUS DE ELECTRONI ÎN COMBUSTIE => ARDERE REDUCĂTOARE!

  CE ÎNSEAMNĂ ECOBIK®

  NANOTRATAMENTE PENTRU MAXIMIZAREA PERFORMANȚELOR
  INSTALAȚIILOR DE ARDERE INDUSTRIALE

  care realizează:

  ACCELERAREA PROCESELOR DE ARDERE
  PRIN INTERMEDIUL AERULUI DE COMBUSTIE

  rezultând:

  COMBUSTIE  REDUCĂTOARE CONTROLATĂ
  ÎN ATMOSFERA OXIDATIVĂ….