NANOTRATAMENTE PENTRU MAXIMIZAREA PERFORMANȚELOR INSTALAȚIILOR DE ARDERE INDUSTRIALE …

 • Nanoparticulele sunt molecule de metale tranziționale, alese în funcție de compoziția combustibililor folosiți
 • Se dozează în funcție de combustibil, in proporție de 10-15 ÷ 10-12, raportat la kgcc*
 • Ca excepție, la cărbuni inferiori, sau deșeuri cu putere calorifică redusă, se poate ajunge la dozaje mai mari, dar de cel mult la 10-9

* 1kgcc = 7000 kcal (kgcc = kilogram combustibil convențional)

care realizează:

ACCELERAREA PROCESELOR DE ARDERE PRIN INTERMEDIUL AERULUI DE COMBUSTIE…

 • Particulele de aditivi sunt introduse permanent și constant în procesul de combustie prin aerul de ardere
 • Este accelerată, cu prioritate, intrarea în reacție a oxigenului din compoziția combustibilului, apărând zone de combustie cinetică, generatoare de centri secundari de aprindere
 • Generează un mare numar de ioni de oxigen liber în zona de contact dintre fluxurile de aer de combustie și combustibil (la sistemele de ardere industriale combustia este difuzivă – fluxurile intră în incinta de combustie în jeturi alăturate, nefiind preomogenizate, cum sunt la combustia cinetică)
 • Crește exponențial proporția de particule de combustibil care intră în reacție în unitatea de timp
 • Se ating nivelele de energie necesare inițializării reacțiilor de descompunere a moleculelor ciclice și policiclice, arderea apropiindu-se de arderea completă

rezultând:

COMBUSTIE REDUCĂTOARE CONTROLATĂ ÎN ATMOSFERA OXIDATIVĂ….

ARDEREA REDUCĂTOAREARDEREA CU ECOBIK®

INIȚIALIZARE:

 • Începe la aprox. 400°C cu generarea continuă de ioni O2- => noi lanțuri de reacție => modificare a combustiei
 • Se formează promotori de reacție
 • Se generează ioni hidrură (H) și se activează alți ioni donori din „supa de ioni” din „plasma” => apar zone reducătoare tranzitorii (prin ciocniri trimoleculare, dar cel mai probabil la pereții schimbătoarelor de căldură)

COMBUSTIA:

 • Creștere însemnată a temperaturii în „plasmă” => se atinge nivelul de energie necesar ruperii legăturilor moleculelor complexe (în special ciclice și policiclice)
 • Crește viteza de formare și presiunea CO => este „expulzat” din jetul de combustibil și întâlnește O2 mai repede
 • CO transformat rapid în CO2, crește temperatura periferică a „plasmei”, (50 kcal/gCO) și se ating nivelele de temperatură necesare inițializării descompuneriii moleculelor complexe

REDUCEREA:

 • Donorii obținuti cu ECOBIK® vor reduce, pas cu pas, prin ciocniri eficace, starea de oxidare a „nucleelor” moleculelor de poluanți.
 • Sulful este redus la sulf elementar
 • Zonele metalice afectate de coroziune își refac echilibrul electronic al rețelei cristaline a metalului

   ECOBIK® CREEAZĂ UN SURPLUS DE ELECTRONI ÎN COMBUSTIE => ARDERE REDUCĂTOARE!

  EFECTE ALE APLICĂRII PROCEDEULUI ECOBIK®

  EFECTE DIRECTE

  EFECTE INDIRECTE